Amoron'i Mania Region | PSČ | Telefonní Předvolby

PSČ v Amoron'i Mania Region

Města v Amoron'i Mania Region


PSČMěstaSprávní regionObyvatelstvo města:Časové pásmo
306AmbositraAmoron'i Mania Region30 353Indian/Antananarivo
323Amoron'i Mania RegionIndian/Antananarivo
Stránka 1